des gestes en brosse

peu importe nos efforts de bien ranger notre vie, le hasard réussit toujours nous ébouriffer les intentions. mais, après tout, ce n’est pas grave, car c’est le genre de coiffure existentielle très à la mode aujourd’hui.

oricâtă ordine am încerca să punem în viața noastră, hazardul ne ciufulește implacabil intențiile. dar nu e grav, e o coafură existentială foarte la modă în ziua de azi.

tchador, j’adore

en ce qui concerne la reception de mes écrits, je suis un intégriste : j’exige que toutes les critiques soient voilées.

în ceea ce privește recepția textelor mele, sunt un integrist : am pretenția ca toate criticile să fie voalate.

dites-donc, quelle insolence…

je déteste tous ces insensibles à l’autre, tous ces égocentriques qui ne peuvent pas s’empêcher de couper mes interminables tirades.

îi detest pe toți nesimțiții ăștia, pe toți egocentricii care nu se pot abține să nu îmi întrerupă interminabilele tirade.

bille en tête

j’ai passé 40 ans et j’ai déjà raté ma vie plusieurs fois. c’est-ce que j’appelle être déterminé et conséquent avec soi-même…

et puis merde, quand je pense que, pour la rater une fois de plus, il me faut encore remonter la pente et la réussir à peu près correctement, une fois de plus…

am trecut de 40 de ani și mi-am ratat deja viața de mai multe ori. asta numesc eu să fii hotărât și consecvent cu tine însuți…

la dracu’, când mă gândesc că, pentru a o rata încă o dată va trebui să-mi revin și să o reușesc din nou cât de cât…

accessoirement

la glose me détend. j’irais jusqu’à dire que si je n’avais pas eu droit aux annotations, j’en serais encore à purger ma première sentence…

glosa mă relaxează. aș spune chiar că, dacă nu aș fi avut dreptul la adnotări, aș fi și azi în stadiul în care mi-aș executa încă prima mea judecată de valoare…

are you thinking what I’m thinking ?

tout ce débat sur les armes à feu aux Etats-Unis, à savoir si les fusils sont bons ou mauvais en soi, me semble un dilemme à deux balles.

toată cearta asta despre armele de foc în Statele Unite, pentru a stabili dacă puștile sunt bune sau rele în sine, mi se pare o dezbatere de doi lei*.

*- “de doi lei” se spune în franceză “à deux balles” = “de două gloanțe”.

fallait y penser (la suite)

… comment fait-on déjà ?

– bah, vous n-avez qu’à reprendre là où vous aviez laissé.
– ah, c’est parce que j’avais tout jeté, moi…
– ou-là, donc vous n’êtes plus du tout équipé ?
– eh non, il ne me reste plus rien…
– dans ce cas, pardonnez-moi d’être franc, mais c’est pas mal foutu pour vous…
– je ne pourrais même pas improviser quelque chose? 
– mais non, cher monsieur, le bonheur c’est du sérieux, faut avoir un sacré bazar pour s’y mettre…

oare cum se procedează ?

– păi, n-aveți decât să reluați acolo unde ați întrerupt.
– a, stați un pic, chestia e că eu am aruncat tot…
– au, deci nu mai sunteți echipat deloc ?
– nu prea, nu mi-a mai rămas nimic…
– în cazul ăsta, și dați-mi voie să fiu sincer, e cam proastă treaba…
– n-aș putea improviza ceva ?
– nu domnule, nu se poate, fericirea e o treabă serioasă, trebuie să ai scule profesionale ca să te apuci de ea…

fallait y penser

– mais pourquoi vous n’essayez pas d’être heureux? 
– ah, tiens, c’est une bonne idée ça, je n’y pense jamais, moi.
– mais allez-y, vous verrez, c’est tellement plus pratique… 
– ah ben, chouette, je vais m’y mettre dès demain matin. comment fait-on déjà ?

– dar de ce nu încercați să fiți pur și simplu fericit ?
– a, ce idee bună, nu m-am gândit pâna acum la posibilitatea asta.
– încercați, o să vedeți, este mult mai practic…
– păi așa o să fac, încep chiar de mâine dimineață. oare cum se procedează ?

timide, mon œil

j’aime porter des lunettes de soleil; cela me permet de regarder tout le monde droit dans les yeux. enfin, tout sauf les ordures qui mettent des lunettes de soleil.

îmi place să port ochelari de soare; îmi permite să privesc pe toată lumea ochi în ochi. mă rog, aproape pe toată lumea, mai puțin pe nesimțiții care poartă ochelari de soare.

ça se fait tout seul

c’est quand même plus commode d’avoir le Parkinson lorsqu’on est célèbre et l’on passe une bonne partie de la journée à saluer les foules.

este totuși foarte practic să ai Parkinson când ești celebru și-ti petreci o bună parte a zilei salutând mulțimea.

éjection précoce

il voulut adhérer au parti écologiste mais il fut refusé à cause de son importante pollution nocturne.

vru să se înscrie în partidul ecologist dar fu refuzat din cauza importantei sale poluții nocturne.

je le dis sans réserve

l’altruisme me semble une immense supercherie, car comment peut-on tout donner et en même temps rester entier ?

altruismul mi se pare o mare păcăleală, căci cum poate cineva să se ofere cu totul și în același timp să rămână integru ?

après déduction

un bon écrivain doit faire avec la grammaire ce qu’un bon comptable sait faire avec la loi sur l’impôt.

un bun scriitor trebuie să facă cu gramatica ceea ce un bun contabil poate să facă cu legea impozitului.

trouisme profond

après un petit détour dans mes comptes bancaires, il faut que je me rende à l’évidence : le manque d’argent est en train de me ruiner…

după o scurtă raită prin conturile mele bancare, trebuie să accept relitatea : lipsa banilor este pe cale să mă ruineze…

la vie suit son cours

j’étais sur le point d’embrasser une carrière académique lorsque je me suis souvenu que la chaire est triste. il s’agit bien sûr d’une thèse que j’approuve mais que je ne soutiendrai pas publiquement pour autant.

viața își urmează cursul. eram pe punctul de a îmbrățișa o carieră academică și mi-am amintit că “la chaire est triste*”. este vorba, bineînțeles, despre o teză pe care o aprob dar pe care totuși nu o voi susține public.

* la chaire est triste = joc de cuvinte între “la chair est triste – carnea este tristă” și “la chaire est triste – catedra este tristă”.

high in carbs

h. me dit : “ce que t’écris est tellement nourrissant !” – ben oui, car je suis le genre de scribouillard qui hache ses émois, jusqu’à en faire cette purée grumeleuse de phrases qu’il aime tant mâchouiller, mon chère h….

h. îmi spune : “ce scrii tu este atât de hrănitor !” – păi da, pentru că sunt genul de scriitoraș care își toacă simțămintele, până face din ele chiftelele acestea zemoase de fraze pe care atât de mult îi place să le molfăie, scumpul meu h….

petite parenthèse

l’acte de penser peut s’avérer douloureux et mutilant, c’est pour ça que j’ai appris à développer mes raisonnements selon le schéma : thèse – antithèse – prothèse.

actul de a gândi se poate dovedi unul dureros și mutilant, de aceea am învățat să-mi dezvolt raționamentele după schema : teză – antiteză – proteză.

se faire violence

parfois je voudrais me mettre hors de moi, mais je me connais si bien : le salaud ne me laisserait plus rentrer.

câteodată aș vrea să-mi ies din fire, dar n-o fac pentru că mă cunosc prea bine : ticălosul de mine nu mi-ar mai da drumul înăuntru.

non, mais avec quoi je viens…

c’est vrai que je trouve de plus en plus difficilement mes paroles, mais bon, en même temps ça ne m’arrive qu’à l’oral…

e adevărat că îmi găsesc din ce în ce mai greu cuvintele dar, mă rog, până la urmă asta nu mi se întâmplă decât atunci când încerc să vorbesc.

porte à faux-cul

non mais on croit rêver, c’est le comble du culot, les gens n’ont aucune limite : ils arrivent chez moi et me dérangent en se servant de MA sonnette.

incredibil, e culmea tupeului, oamenii nu au nicio limită, vin și mă deranjează acasă folosindu-se de soneria MEA!

ouvrir des nouveaux fronts

j’ai de plus en plus de cheveux blancs, mais la nature a déjà trouve un remède, car ma calvitie est en train d’escamoter le tout.

am din ce în ce mai multe fire de păr alb. natura însă a găsit deja un remediu, de vreme ce calviția este pe cale să escamoteze totul.

refoule sentimentale

je dois mettre tout ça en perspective. “perspective” est le nom que j’ai donné à la boîte noire dans laquelle je range tous les soucis dont je ne veux plus jamais me souvenir.

trebuie să pun totul în perspectivă. “perspectivă” este numele pe care l-am dat cutiei negre în care îmi pun toate îngrijorările de care nu vreau să mai aud niciodată.

mes vinyles n’ont pas pris une ride…

mon sens de l’humour ne prendra pas une ride, car il les met toutes sur les visages de ceux qu’il fait rire.

simțul umorului pe care îl am nu o să îmbătrânească și nu o să facă nicicând riduri, pentru că le pune pe toate pe chipurile celor pe care îi face să râdă.

metteur en obscène

finalement, je pense que la vraie et unique pudicité est celle qui nous empêche de montrer nos états d’âme. c’est pour cela que, si jamais je décide de faire une psychanalyse, la personne en face de moi aura à deviner les formes de mon âme à travers les voiles de ma discrétion, car il est hors de question que j’écarte les aveux et que je soulève les pans de ma retenue.

până la urmă, cred că unica adevărată pudicitate este aceea care ne împiedică să ne arătăm stările sufletești. de aceea, dacă vreodată voi decide să fac o psihanaliză, persoana din fața mea va trebui să-mi ghicească formele sufletului prin vălurile discreției mele, de vreme ce nu poate fi vorba să-mi desfac mărturisirile sau să-mi ridic pulpanele reținerilor.

je préjuge, je juge et je post-juge…

j’aime tellement mettre des étiquettes que je me demande pourquoi diable je ne travaille pas dans un supermarché ?…

îmi place atât de mult să etichetez încât mă întreb de ce naiba nu m-oi fi angajând într-un supermarket ?…

la brigade des stucs

éléments du mythe récent – les stucatins

les stucatins, que certains spécialistes appellent aussi les stucacatines, sont des ornements en relief, appliquées par un maître plâtrier et chanteur, d’habitude à l’intérieur d’édifices gouvernementaux et administratifs, et qui représentent en plâtre des ministres et hommes de pouvoir en exercice de leurs fonctions. le détail de l’exécution et la résistance sont d’une qualité douteuse, puisqu’il suffit de deux-trois cent mille voix, qui scandent indignées à l’extérieur de la bâtisse en question, pour produire des fissures majeures et finalement le détachement de la structure de soutien. balayés à la hâte et malheureusement remplacés, les nouveaux stucatins sont exécutés précipitamment, à partir de la même camelote.

elemente ale mitului recent – stucăcaturile

stucăcaturile sunt niște ornamente în relief, aplicate de un meșter zidar și sforar, de obieci în interiorul unor edificii guvernamentale și administrative, reprezentând în ipsos miniștri și oameni de putere în exercițiul funcțiunii. detaliul execuției și rezistența lucrării sunt de o calitate îndoielnică, fiind suficiente două-trei sute de mii de voci scandând indignate în afara clădirii cu pricina, pentru a produce fisuri majore și finalmente desprinderea de pe structura de susținere. măturate în grabă și din păcate înlocuite, noile stucăcaturi sunt executate în pripă, din același material prost.

droits de créateur

si j’étais le patron d’une marque d’électroménager, il me serrait impossible de donner autre nom que Jésus à ma ligne de fais-tout bas de gamme.

dacă aș fi patronul unei mărci de ustensile elecromenajere, nu aș putea să dau alt nume decât Dă-Zeu gamei de oale și ulcele ieftine pe care aș produce-o.

soutien en travers de la gorge

je me méfie de prendre conseil car j’ai remarqué que j’ai la fâcheuse tendance d’en tenir compte.

mă feresc să cer sfaturi, deoarece am observat că am supărătoarea tendință de a ține cont de ele.

cette laborieuse spontanéité

dans les concerts de musique classique, même les rappels qui sont considérées les plus impromptues ne sont finalement, à moins que l’interprète ne soit pas un amateur dans son salon, que du sentiment réchauffé. on n’imagine pas le degré d’automatisation du ressenti dans une partition dont on a l’impression qu’il est inédit, qu’il est découvert à l’instant par l’artiste lui-même.

la concertele de muzică clasică, chiar și bis-urile considerate cele mai impromptue nu sunt de fapt, în afara cazului în care concertul s-ar da în sufrageria unui interpret amator, decât felii de sentiment reîncălzit. nici nu ne putem închipui gradul de automatizare a simțirii într-o partitură pe care o percepem ca inedită, pe care o credem descoperită chiar atunci de către artist.