the harder I try, the deeper I sink

toute tentative de sortir du quotidien n’est qu’un petit saut en hauteur qui me fait replonger avec une brutalité directement proportionnelle dans le magma inexorable, dans le flot ininterrompu de l’ennui.

orice tentativă de a ieși din cotidian nu este decât o săritură în înălțime care mă face să recad cu o brutalitate direct proporțională în magma inexorabilă, în șuvoiul neîntrerupt al plictiselii.

Leave a Reply