avec du lest, lestement

c’est facile de fanfaronner lorsqu’on a le génie et que l’on bouillonne d’authentiques indignations, mais j’aimerais voir si ces notoires poètes sont assez costauds pour faire de la bonne avec du moyen du bord, avec du désenchantement et de l’abattement.

este ușor să faci pe interesantul când ai geniu și când mustești de autentice indignări, dar aș vrea să văd dacă acești poeți notorii sunt destul de puternici ca să facă versuri bune cu mijloace puține, cu dezamăgire și cu descurajare.

Leave a Reply