pencher au centre

vous ne savez plus si vous avez une sensibilité politique de gauche ou une insensibilité de droite ? vous pouvez faire l’expérience suivante : prenez un livre de poèmes et mettez-vous 15 minutes à lire sur un banc, devant une manufacture, avant que le boulot ne commence, ensuite répétez deux heures plus tard devant une tour à bureaux au centre-ville. je vous garantis, vous verrez beaucoup plus clair… personnellement, j’arrive encore à ressentir un peu de honte devant le flot matinal d’ouvriers déjà fatigués, alors que je ressens un léger mépris de classe envers les hordes de costume-cravate qui se pressent vers leur cubicule en sirotant leur café.

nu mai știți dacă aveți o sensibilitate politică de stânga sau o insensibilitate de dreapta ? ați putea face următoarea experiență : luați o carte de poezie și așezați-vă 15 minute să citiți pe o bancă în fața unei fabrici, chiar înainte de începerea lucrului, iar apoi repetați gestul două ore mai târziu în fața unui imobil cu birouri în plin centrul orașului. vă garantez, o să vedeți mult mai clar… în ceea ce mă privește, mi se întâmplă să mai resimt puțină rușine în fața șuvoiului matinal de muncitori deja obosiți, și un lejer dispreț de clasă în fața hoardei de costum-cravată care se grăbesc către cubiculul lor sorbindu-și cafelele.

Leave a Reply